آخرین اخبار دانشگاه پیام نور"فراگیر پیام نور"برنامه امتحانات پیام نور" تستی یا تشریحی پیام نور"سیستم گلستان پیام نور " reg.pnu.ac.ir "خبر های جنجالی پیام نور" نمونه سوال پیام نور"دکترا پیام نور "ارشد پیام نور "لیست منابع پیام نور"انتخاب واحد پیام نور"اخبار مراکز و واحد ها پیام نور"عکس های پیام نوری
پنجشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۴۹

 

 

 

 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

فروشگاه نمونه سوالات پیام نور

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

 دانلود پایان نامه گزارش کار

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات در پیام نور


دانشگاه پيام نور فراگير ( بدون كنكور )

دانشگاه پيام نور كه يكي از دانشگاههاي دولتي از دو طريق دانشجو مي پذيرد :

1- كنكور سراسري    2- دوره هاي فراگير (بدون كنكور )

روي سخن در رابطه با دوره هاي فراگير بدون كنكور مي باشد. دانشگاه پيام نور داراي امتيازات بسياري است :

1- عدم محدوديت ظرفيت و غير رقابتي بودن

2- معافيت نظام وظيفه

3- ارائه مدرك رسمي توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

4- انتخاب شهر و رشته دانشگاهي بر اساس علاقه و ميل شخصي

5- امكان ادامه تحصيل تا مقطع دكتراي تخصصي D. PH در كليه دانشگاههاي كشور و خارج از كشور

6- شهريه بسيار مناسب و پائين تر ازتمام دانشگاهها( غير انتفاعي ، شبانه ،آزاد)

7- امكان ادامه تحصيل همزمان در دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاه ها حتي براي كساني كه از معافيت نظام وظيفه دانشگاهاي ديگر استفاده مي كنند .

8- تحصيل همزمان با خدمت سربازي

9- شرايط ورود آسان و عدم اتلاف وقت براي كنكور ( با خواندن 5 الي 6 كتاب درسي دانشگاهي و كسب ميانگين معدل 12 در ترم دانشپذيري ، دانشجوي رسمي ترم دوم مي شويد ) .

10- امكان ادامه تحصيل دارندگان مدرك كارداني و تبديل آن به كارشناسي با معادل سازي

واحدهايي كه پاس شده است .

1- ضوابط پذيرش و ثبت نام

دارندگان مدرك رسمي ديپلم و بالاتر ، در صورت داشتن شرايط مندرج در بند الف زير، مي توانند به عنوان دانشپذير كارشناسي در يكي از مراكز مجري دوره هاي كارشناسي ثبت نام كنند.

الف : مدرك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبت نام در دوره دانشپذيري

دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم جديد مورد تائيد وزارت آموزش وپرورش كه طول دوره تحصيل آنها از مقطع ابتدايي تا پايان متوسطه ، بدون در نظر گرفتن سالهاي مردودي ، مجموعاً

12 سال باشد ، طبق جدول شماره (1) مجاز به شركت در آزمون هاي دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه هستند . شايان ذكر است كه داوطلب بايد قبل از ثبت نام در دوره فراگير موفق به اخذ مدارك مندرج در جدول شماره (1) شده باشد .

جدول شماره 1- مدارك تحصيلي مورد پذيرش در مقطع كارشناسي دوره فراگير

كد

مدرك تحصيلي مورد پذيرش

11

(گروه يك) دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد در رشته تحصيلي رياضي يا رياضي فيزيك مجاز به ثبت نام در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند.

12

(كروه دو) دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد در رشته تحصيلي طبيعي يا علوم تجربي مجاز به ثبت نام در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند .

13

(گروه سه ) دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد در ساير رشته هاي تحصيلي نظير علوم انساني وهنرستان نظام قديم مجاز به ثبت نام در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند.

14

(گروه چهار) دارندگان مدرك كارداني رسمي مورد تائيد وزارت علوم وتحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همانند گروه سه مجاز به ثبت نام در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند.

تذكر 1 : دارندگان ديپلم نظام جديد كاردانش و فني وحرفه اي در صورتيكه در آزمون دانشپذيري شركت نموده به شرط كسب امتيازات لازم به جاي دوره كارشناسي در دوره كارداني پذيرفته خواهند شد.

تذكر 2 : دارندگان ديپلم متوسطه نظام جديد كه مجاز به گذراندن دوره پيش دانشگاهي

نبوده اند تنها پس از دريافت مدرك رسمي كارداني مي توانند در دوره هاي فراگيردانشگاه پيام نور به عنوان دانشپذير ثبت نام نمايند و به عنوان داوطلب كد 13 (گروه سه ) جدول فوق در نظرگرفته مي شوند .

تذكر3 : مدرك تحصيلي خارج از كشور يا گواهينامه تحصيلي حوزوي در صورتي براي ثبت نام در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور معتبر است كه برابري آن با ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد يا بالاتر از آن به تائيد وزارت آموزش وپرورش و يا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري رسيده باشد .

تذكر4 : دارندگان مدرك كارداني رسمي ( كد14 ) كه رشته تحصيلي انتخابي آنها ( طبق جدول شماره 2 ) به عنوان كارشناسي ناپيوسته رشته كارداني مربوط شناخته شود پس از قبولي در نيمسال دانشپذيري مي توانند ارزيابي و معادل سازي تعدادي از واحدهايي كه در دوره كارداني گذرانده اند را درخواست نمايند . واحدهاي درسي دوره كارداني دارندگان ديپلم متوسطه نظام جديد كه دوره پيش دانشگاهي را نگذرانده اند ، پس از كسر تعداد واحدهاي برابر با دوره پيش دانشگاهي ، بقيه واحدها مورد ارزيابي ، تطبيق و معادل سازي قرار مي گيرد

تذكر 5 : دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر در صورتيكه از لحاظ مقررات وظيفه عمومي ممنوعيت نداشته باشند نيز مي توانند در اين دوره ها ثبت نام كنند .

2- رشته هاي تحصيلي دوره دانشپذيري ، نام درسها و منابع درسي

1-2 داوطلباني كه داراي شرايط ثبت نام مي باشند مي توانند در يكي از رشته هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (2) به عنوان دانشپذير ثبت نام نمايند .

2-2 داوطلباني كه به عنوان دانشپذير ثبت نام مي نمايند لازم است با توجه به رشته هاي انتخابي در آزمون پايان نيمسال دانشپذيري درسهاي اختصاصي جدول (2) و درس هاي عمومي جدول شماره (3) شركت كنند .

الف – درس هاي آزمون اختصاصي :

درستون اول جدول شماره (2) نام رشته هاي تحصيلي دوره هاي فراگير درج شده است. هرداوطلب بدون توجه به نوع مدرك پيش دانشگاهي (يا نوع ديپلم متوسطه نظام قديم)

مي تواند تنها در يكي از رشته هاي تحصيلي اعلام شده در اين جدول ، ثبت نام نمايند. در ساير ستونها ي اين جدول نام وتعداد واحد درسهاي اختصاصي هريك از رشته هاي تحصيلي به همراه منبع درسي درج شده است . داوطلبي كه به عنوان دانشپذير ثبت نام مي نمايد بايد با توجه به منابع درسي مندرج در مقابل نام هريك از درسها ، خود را براي آزمون پايان نيمسال دانشپذيري آماده نمايد.

جدول شماره 2- رشته هاي تحصيلي كارشناسي دوره هاي فراگير ، نام درسهاي اختصاصي ومنابع درسي

رشته تحصيلي (1)

نام درس

(2)

تعداد واحد

(3)

منابع درسي (نام كتاب)

(4)

مولف –مترجم

(5)

ناشر

(6)

آمار

رياضي عمومي1

4

رياضي عمومي 1 (تجديدنظرشده)

فرخو

پيام نور

مباني جامعه شناسي

3

درآمدي بر جامعه شناسي

بروس كوئن

مترجم : ثلاثي

فرهنگ معاصر

الهيات و معارف اسلامي

مبادي فقه

2

مباني فقه

صدري

پيام نور

آشنايي با علوم اسلامي (عرفان وفلسفه )

2

آشنايي با علوم اسلامي (عرفان و فلسفه)

دانشپور

پيام نور

تفسير (1)

2

تفسير (1)

حجتي كرماني

پيام نور

جغرافياي انساني

فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي

2

شناخت و فلسفه جغرافيا

شكويي

پيام نور

مباني جغرافياي شهري

2

مباني جغرافياي شهري

شكويي-

موسي كاظمي

پيام نور

مباني اقليم شناسي

2

مباني اقليم شناسي

جعفرپور

پيام نور

حسابداري

اصول حسابداري 1

4

اصول حسابداري 1- جلد اول

مجتهدزاده –

علوي طبري

پيام نور

روانشناسي عمومي

3

زمينه روانشناسي هيلگارد جلد اول بجز فصل هاي 2، 4، 5، 6، 9 – جلد دوم فصل 14

مترجم :

پورافكاري

شهراب

روانشناسي عمومي

روانشناسي عمومي 1

2

زمينه روانشناسي هيلگارد جلد اول

بجز فصول 2، 6، 9

مترجم : براهني

رشد

مباني جامعه شناسي

3

درآمدي برجامعه شناسي

بروس كوئن

مترجم ثلاثي

فرهنگ معاصر

كليات فلسفه

2

كليات فلسفه

دادبه

پيام نور

مهندسي صنايع

تحقيق در عمليات 1

3

تحقيق در عمليات 1

عادل آذر

پيام نور

آمار واحتمال مهندسي1

3

آمار واحتمالات مهندسي

پرويزنصيري

پيام نور

رياضي

مباني رياضيات

4

مباني رياضيات : از فصل صفر تا پايان فصل 5 و بخش اول از فصل 7 مطالعه شود .

بت داود

پيام نور

رياضي عمومي 1

4

رياضي عمومي 1 (تجديدنظرشده)

فرخو

پيام نور

علوم كامپيوتر

اصول كامپيوتر 1

4

اصول كامپيوتر1 (كل كتاب مطالعه شود)

مهدي يوسفخاني

عفرتنها

پيام نور

رياضي عمومي 1

3

منبع اول : رياضي عمومي 1 (تجديد نظرشده) :

بخشهاي 10- 2، 10-3 ، 10-4 از فصل دهم (مختصات قطبي ) حذف مي باشد. اثبات قضايا حذف شده است .

فرخو

پيام نور

منبع دوم : رياضي عمومي 2 (تجديدنظرشده ):

فصل اول مطالعه شود .

جلوداري ممقاني

پيام نور

حقوق*

حقوق اساسي 1

2

*

*

*

مقدمه عمومي علم حقوق

2

*

*

*

حقوق جزاي عمومي 1

3

*

*

*

تاريخ

شناخت ونقد منابع و ماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

2

بررسي منابع وماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

محمدباقر وثوقي

پيام نور

تاريخ ايران از ايلامي هاو آريايي ها تا پايان دوره هخامنشي

4

تاريخ ايران – ايلامي ها و آرايايي ها تا پايان دوره هخامنشي

پرويز رجبي

پيام نور

زبان و ادبيات فارسي