آخرین اخبار دانشگاه پیام نور"فراگیر پیام نور"برنامه امتحانات پیام نور" تستی یا تشریحی پیام نور"سیستم گلستان پیام نور " reg.pnu.ac.ir "خبر های جنجالی پیام نور" نمونه سوال پیام نور"دکترا پیام نور "ارشد پیام نور "لیست منابع پیام نور"انتخاب واحد پیام نور"اخبار مراکز و واحد ها پیام نور"عکس های پیام نوری
چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۵۲

 

 

 

 

 

 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

 

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

 

 

 دانلود پایان نامه گزارش کاردانشگاه پيام نور فراگير ( بدون كنكور )

دانشگاه پيام نور كه يكي از دانشگاههاي دولتي از دو طريق دانشجو مي پذيرد :

1- كنكور سراسري    2- دوره هاي فراگير (بدون كنكور )

روي سخن در رابطه با دوره هاي فراگير بدون كنكور مي باشد. دانشگاه پيام نور داراي امتيازات بسياري است :

1- عدم محدوديت ظرفيت و غير رقابتي بودن

2- معافيت نظام وظيفه

3- ارائه مدرك رسمي توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

4- انتخاب شهر و رشته دانشگاهي بر اساس علاقه و ميل شخصي

5- امكان ادامه تحصيل تا مقطع دكتراي تخصصي D. PH در كليه دانشگاههاي كشور و خارج از كشور

6- شهريه بسيار مناسب و پائين تر ازتمام دانشگاهها( غير انتفاعي ، شبانه ،آزاد)

7- امكان ادامه تحصيل همزمان در دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاه ها حتي براي كساني كه از معافيت نظام وظيفه دانشگاهاي ديگر استفاده مي كنند .

8- تحصيل همزمان با خدمت سربازي

9- شرايط ورود آسان و عدم اتلاف وقت براي كنكور ( با خواندن 5 الي 6 كتاب درسي دانشگاهي و كسب ميانگين معدل 12 در ترم دانشپذيري ، دانشجوي رسمي ترم دوم مي شويد ) .

10- امكان ادامه تحصيل دارندگان مدرك كارداني و تبديل آن به كارشناسي با معادل سازي

واحدهايي كه پاس شده است .

1- ضوابط پذيرش و ثبت نام

دارندگان مدرك رسمي ديپلم و بالاتر ، در صورت داشتن شرايط مندرج در بند الف زير، مي توانند به عنوان دانشپذير كارشناسي در يكي از مراكز مجري دوره هاي كارشناسي ثبت نام كنند.

الف : مدرك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبت نام در دوره دانشپذيري

دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم جديد مورد تائيد وزارت آموزش وپرورش كه طول دوره تحصيل آنها از مقطع ابتدايي تا پايان متوسطه ، بدون در نظر گرفتن سالهاي مردودي ، مجموعاً

12 سال باشد ، طبق جدول شماره (1) مجاز به شركت در آزمون هاي دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه هستند . شايان ذكر است كه داوطلب بايد قبل از ثبت نام در دوره فراگير موفق به اخذ مدارك مندرج در جدول شماره (1) شده باشد .

جدول شماره 1- مدارك تحصيلي مورد پذيرش در مقطع كارشناسي دوره فراگير

كد

مدرك تحصيلي مورد پذيرش

11

(گروه يك) دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد در رشته تحصيلي رياضي يا رياضي فيزيك مجاز به ثبت نام در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند.

12

(كروه دو) دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد در رشته تحصيلي طبيعي يا علوم تجربي مجاز به ثبت نام در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند .

13

(گروه سه ) دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد در ساير رشته هاي تحصيلي نظير علوم انساني وهنرستان نظام قديم مجاز به ثبت نام در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند.

14

(گروه چهار) دارندگان مدرك كارداني رسمي مورد تائيد وزارت علوم وتحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي همانند گروه سه مجاز به ثبت نام در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند.

تذكر 1 : دارندگان ديپلم نظام جديد كاردانش و فني وحرفه اي در صورتيكه در آزمون دانشپذيري شركت نموده به شرط كسب امتيازات لازم به جاي دوره كارشناسي در دوره كارداني پذيرفته خواهند شد.

تذكر 2 : دارندگان ديپلم متوسطه نظام جديد كه مجاز به گذراندن دوره پيش دانشگاهي

نبوده اند تنها پس از دريافت مدرك رسمي كارداني مي توانند در دوره هاي فراگيردانشگاه پيام نور به عنوان دانشپذير ثبت نام نمايند و به عنوان داوطلب كد 13 (گروه سه ) جدول فوق در نظرگرفته مي شوند .

تذكر3 : مدرك تحصيلي خارج از كشور يا گواهينامه تحصيلي حوزوي در صورتي براي ثبت نام در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور معتبر است كه برابري آن با ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد يا بالاتر از آن به تائيد وزارت آموزش وپرورش و يا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري رسيده باشد .

تذكر4 : دارندگان مدرك كارداني رسمي ( كد14 ) كه رشته تحصيلي انتخابي آنها ( طبق جدول شماره 2 ) به عنوان كارشناسي ناپيوسته رشته كارداني مربوط شناخته شود پس از قبولي در نيمسال دانشپذيري مي توانند ارزيابي و معادل سازي تعدادي از واحدهايي كه در دوره كارداني گذرانده اند را درخواست نمايند . واحدهاي درسي دوره كارداني دارندگان ديپلم متوسطه نظام جديد كه دوره پيش دانشگاهي را نگذرانده اند ، پس از كسر تعداد واحدهاي برابر با دوره پيش دانشگاهي ، بقيه واحدها مورد ارزيابي ، تطبيق و معادل سازي قرار مي گيرد

تذكر 5 : دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر در صورتيكه از لحاظ مقررات وظيفه عمومي ممنوعيت نداشته باشند نيز مي توانند در اين دوره ها ثبت نام كنند .

2- رشته هاي تحصيلي دوره دانشپذيري ، نام درسها و منابع درسي

1-2 داوطلباني كه داراي شرايط ثبت نام مي باشند مي توانند در يكي از رشته هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (2) به عنوان دانشپذير ثبت نام نمايند .

2-2 داوطلباني كه به عنوان دانشپذير ثبت نام مي نمايند لازم است با توجه به رشته هاي انتخابي در آزمون پايان نيمسال دانشپذيري درسهاي اختصاصي جدول (2) و درس هاي عمومي جدول شماره (3) شركت كنند .

الف – درس هاي آزمون اختصاصي :

درستون اول جدول شماره (2) نام رشته هاي تحصيلي دوره هاي فراگير درج شده است. هرداوطلب بدون توجه به نوع مدرك پيش دانشگاهي (يا نوع ديپلم متوسطه نظام قديم)

مي تواند تنها در يكي از رشته هاي تحصيلي اعلام شده در اين جدول ، ثبت نام نمايند. در ساير ستونها ي اين جدول نام وتعداد واحد درسهاي اختصاصي هريك از رشته هاي تحصيلي به همراه منبع درسي درج شده است . داوطلبي كه به عنوان دانشپذير ثبت نام مي نمايد بايد با توجه به منابع درسي مندرج در مقابل نام هريك از درسها ، خود را براي آزمون پايان نيمسال دانشپذيري آماده نمايد.

جدول شماره 2- رشته هاي تحصيلي كارشناسي دوره هاي فراگير ، نام درسهاي اختصاصي ومنابع درسي

رشته تحصيلي (1)

نام درس

(2)

تعداد واحد

(3)

منابع درسي (نام كتاب)

(4)

مولف –مترجم

(5)

ناشر

(6)

آمار

رياضي عمومي1

4

رياضي عمومي 1 (تجديدنظرشده)

فرخو

پيام نور

مباني جامعه شناسي

3

درآمدي بر جامعه شناسي

بروس كوئن

مترجم : ثلاثي

فرهنگ معاصر

الهيات و معارف اسلامي

مبادي فقه

2

مباني فقه

صدري

پيام نور

آشنايي با علوم اسلامي (عرفان وفلسفه )

2

آشنايي با علوم اسلامي (عرفان و فلسفه)

دانشپور

پيام نور

تفسير (1)

2

تفسير (1)

حجتي كرماني

پيام نور

جغرافياي انساني

فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي

2

شناخت و فلسفه جغرافيا

شكويي

پيام نور

مباني جغرافياي شهري

2

مباني جغرافياي شهري

شكويي-

موسي كاظمي

پيام نور

مباني اقليم شناسي

2

مباني اقليم شناسي

جعفرپور

پيام نور

حسابداري

اصول حسابداري 1

4

اصول حسابداري 1- جلد اول

مجتهدزاده –

علوي طبري

پيام نور

روانشناسي عمومي

3

زمينه روانشناسي هيلگارد جلد اول بجز فصل هاي 2، 4، 5، 6، 9 – جلد دوم فصل 14

مترجم :

پورافكاري

شهراب

روانشناسي عمومي

روانشناسي عمومي 1

2

زمينه روانشناسي هيلگارد جلد اول

بجز فصول 2، 6، 9

مترجم : براهني

رشد

مباني جامعه شناسي

3

درآمدي برجامعه شناسي

بروس كوئن

مترجم ثلاثي

فرهنگ معاصر

كليات فلسفه

2

كليات فلسفه

دادبه

پيام نور

مهندسي صنايع

تحقيق در عمليات 1

3

تحقيق در عمليات 1

عادل آذر

پيام نور

آمار واحتمال مهندسي1

3

آمار واحتمالات مهندسي

پرويزنصيري

پيام نور

رياضي

مباني رياضيات

4

مباني رياضيات : از فصل صفر تا پايان فصل 5 و بخش اول از فصل 7 مطالعه شود .

بت داود

پيام نور

رياضي عمومي 1

4

رياضي عمومي 1 (تجديدنظرشده)

فرخو

پيام نور

علوم كامپيوتر

اصول كامپيوتر 1

4

اصول كامپيوتر1 (كل كتاب مطالعه شود)

مهدي يوسفخاني

عفرتنها

پيام نور

رياضي عمومي 1

3

منبع اول : رياضي عمومي 1 (تجديد نظرشده) :

بخشهاي 10- 2، 10-3 ، 10-4 از فصل دهم (مختصات قطبي ) حذف مي باشد. اثبات قضايا حذف شده است .

فرخو

پيام نور

منبع دوم : رياضي عمومي 2 (تجديدنظرشده ):

فصل اول مطالعه شود .

جلوداري ممقاني

پيام نور

حقوق*

حقوق اساسي 1

2

*

*

*

مقدمه عمومي علم حقوق

2

*

*

*

حقوق جزاي عمومي 1

3

*

*

*

تاريخ

شناخت ونقد منابع و ماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

2

بررسي منابع وماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام

محمدباقر وثوقي

پيام نور

تاريخ ايران از ايلامي هاو آريايي ها تا پايان دوره هخامنشي

4

تاريخ ايران – ايلامي ها و آرايايي ها تا پايان دوره هخامنشي

پرويز رجبي

پيام نور

زبان و ادبيات فارسي

نظم 1 بخش 1 (رودكي و منوچهري)

2

رودكي ومنوچهري

حاكمي

پيام نور

نثر1 (تاريخ بيهقي)

2

تاريخ بيهقي

مصطفوي

پيام نور

نظم 1 بخش 2 (فرخي و كسايي)

2

فرخي و كسايي

سبحاني

پيام نور

تربيت بدني و علوم ورزشي

آناتومي انساني

2

آناتومي انساني

علي اصغر رواسي

پيام نور

حركات اصلاحي

2

حركات اصلاحي

ابوالفضل فراهاني

پيام نور

تغذيه و ورزش

2

تغذيه و ورزش

رمضان پور

پيام نور

زيست شناسي

تالوفيتها

2

تالوفيتها

يوسفي

پيام نور

شيمي عمومي 1

3

شيمي عمومي 1 : كل كتاب (مطالعه صفحه 23 تا 43 اختياري است )

ميرشكرايي

پيام نور

تشريح و مرفولوژي گياهي

2

تشريح و مرفولوژي گياهي

سيد مظفري

پيام نور

زمين شناسي محض

زمين شناسي فيزيكي (نظري)

3

زمين شناسي فيزيكي جلد اول و دوم

فصلهاي 5، 6، 7، 8، 9، 11، 14، 15، 16، 18، 21، 24 مطالعه شود .

معماريان

صداقت

پيام نور

زمين شناسي تاريخي

3

زمين شناسي تاريخي

شايگان

اشراقي

پيام نور

شيمي

شيمي عمومي 1

3

شيمي عمومي 1

ميرشكرائي

پيام نور

فيزيك پايه 1

4

فيزيك پايه 1 (مكانيك) كل كتاب

مولف : هريس

بنسون

مترجم : بهاري

پيام نور

علوم اجتماعي

مباني جامعه شناسي

3

در آمدي بر جامعه شناسي

بروس كوئن

مترجم : ثلاثي

فرهنگ معاصر

مباني روانشناسي

مفاهيم اساسي

3

زمينه روانشناسي هيلگارد جلد اول بجز فصل هاي 2، 4، 5، 6، 9 – جلد دوم فصل 14 مطالعه شود

مترجم : پورافكاري

شهراب

علوم تربيتي

تاريخ آموزش وپرورش در اسلام و ايران

2

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام وايران

وكيليان

پيام نور

روانشناسي عمومي

3

زمينه روانشناسي هيلگارد جلد اول بجز فصل هاي 2، 4، 5، 6، 9 – فقط فصل  14 مطالعه شود

ترجمه : پورافكاري

شهراب

مقدمات مديريت آموزشي

2

مقدمات مديريت آموزشي

علاقه بند

پيام نور

فيزيك

رياضي عمومي 1

4

منبع اول : رياضي عمومي 1 رشته رياضي ، تجديدنظرشده

بخشهاي 10-2 ، 10-3، 10-4 از فصل دهم (مختصات قطبي) حدف شده است .

منبع دوم : رياضي عمومي 2 بخش اول : فصل اول و دوم مطالعه شود.

فرخو

جلوداري ممقاني

پيام

پيام نور

فيزيك پايه 1

4

فيزيك جلد اول از اول فصل 1 تا پايان فصل 14 به جز بخش هاي اختياري بخش اختياري 4-5 (بردارهاي سرعت و شتاب در حركت دايره اي ) مطالعه شود.

رابرت رزينگ

ديويد هاليدي

مترجم : پاشايي راد

بهاري – فرحي

مركزنشردانشگاهي

كتابداري

كتابخانه و كتابداري

3

كتابخانه و كتابداري

مزيناني

سمت

روانشناسي عمومي

2

زمينه روانشناسي هيلگارد جلداول فصلهاي 1، 3، 7، 8 مطالعه شود.

مترجم : رفيعي

ارجمند

تاريخ ادبيات ايران

2

تاريخ ادبيات ايران : (از صفحه 79الي 312 مطالعه شود)

سبحاني

پيام نور

زبان وادبيات انگليسي يا مترجمي زبان انگليسي

خواندن و درك مفاهيم 1

4

خواندن و درك مفاهيم 1

تحريريان

پيام نور

فنون و يادگيري زبان

2

The study skills

( second Edition )

Richard .

yurkey

مركز انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

مديريت بازرگاني

رياضيات وكاربرد آن در مديريت 1

3

رياضيات پايه (تجديدنظرشده) كل كتاب

فرخو

پيام نور

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

3

مديريت اسلامي و الگوهاي آن (جلد اول )

نقي پورفر

مركز آموزش دولتي

مهندسي كامپيوتر

(نرم افزار)

اصول كامپيوتر 1

4

اصول كامپيوتر 1 ( كل كتاب مطالعه شود )

مهدي يوسفخاني

جعفر تنها

پيام نور

رياضي عمومي 1

3

منبع اول : رياضي عمومي 1 (تجديدنظر شده ):

بخشهاي 10-2، 10-3، 10-4، از فصل دهم (مختصات قطبي ) حذف مي باشد. اثبات قضايا حذف شده است

جلوداري ممقاني

پيام نور

منبع دوم : رياضي عمومي 2 (تجديدنظرشده ) :

فصل اول مطالعه شود.

مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي

رياضيات عمومي 1

رياضيات عمومي 1

جليل واعظي

پيام نور

گياه شناسي 1

2

تشريح و مرفولوژي گياهي رشته زيست شناسي

سيد مظفري

پيام نور

شيمي عمومي

2

شيمي عمومي

ميرشكرايي

پيام نور

ب- درسهاي عمومي : در جدول شماره 3 نام درسهاي عمومي ، منابع درسي و تعداد واحد مربوط درج شده است . تمامي دانشپذيران در هر رشته تحصيلي كه در دوره هاي فراگير كارشناسي ثبت نام مي نمايند بايد با توجه به منابع درسي مندرج در جدول شماره 3 خود را براي آزمون پايان نيم سال دانشپذيري آماده كنند.

جدول شماره 3- درسهاي عمومي براي كليه دانشپذيران

نام درس (1)

تعدا واحد(2)

منابع درس(3)

مولف (4)

ناشر (5)

انديشه اسلامي

2

معارف اسلامي 1

گروه مولفان

پيام نور

فارسي

3

فارسي عمومي

گروه كولفان

پيام نور

زبان خارجه

3

زبان انگليسي عمومي

علي محمدي- خليلي

پيام نور 83

تذكر : داوطلباني كه از اقليت هاي ديني هستن در صورت تمايل مي توانند به جاي درس انديشه اسلامي 1 ، درس آشنايي با اديان بزرگ به تعداد 2 واحد را انتخاب كنند . منابع امتحاني اين درس عبارت اند از :

الف – كتاب آشنايي با اديان بزرگ (تمام كتاب) اثردكتر حسين توفيقي ، انتشارات سمت .

ب – كتاب اديان زنده جهان (فقط فصل يازدهم ) اثر دكتر عبدالرحيم گواهي ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

3- شرايط تبديل وضعيت ( قبولي در دوره هاي فراگير )

داوطلب براي آنكه از دانشپذير به دانشجو تغيير وضعيت بدهد بايد تمامي شرايط زير مشتمل بر بند 1-3 و 2-3 را احراز كند .

1-3 دانشپذير بايد در پايان نيم سال دانشپذيري در آزمون تمامي درسهاي اختصاصي (6تا8 واحد) و تمامي درسهاي عمومي (8 واحد) كه بر اساس جدول هاي (2و3) انتخاب كرده است ، شركت كند و حداقل نمره 10 در هريك از مواد درسي را كسب نمايد .

2-3 حداقل ميانگين دانشپذيري 12 از 20 را كسب نمايد .

تبصره 1 : دانشپذيري كه بند 1-3 را كسب كرده باشد در صورتيكه ميانگين ديپلم متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي وي بالاتر از ميانگين نمرات دانشپذيري باشد، ميانگين ديپلم او با ضريب 40% در ميانگين دانشپذيري تاثير مثبت داده مي شود.

(6/0* ميانگين دانشپذيري) + (4/0 * ميانگين ديپلم)

تذكر مهم : دانشپذيراني كه شرط بندهاي 1-3 و 2-3 را به طور همزمان تامين كنند قبول شناخته مي شوند.

3-3 وضعيت مشروط : دانشپذير زماني مشروط شناخته مي شود كه :

1-3-3 دانشپذيري كه شرط بند 2-3 را احراز كرده ولي فقط دريك درس عمومي نمره كمتر از 10 كسب كرده است مي تواند به عنوان دانشجوي مشروط كارشناسي ثبت نام نمايد اما ثبت نام وي تا اخذ نمره قبولي در درس مردودي به صورت مشروط انجام مي شود. در هرحال دانشجوي مشروط حداكثر تا سقف 75 واحد درسي مي تواند ثبت نام مشروط داشته باشد و در صورت عدم احراز نمره قبولي در درس مردودي با رعايت ساير مقررات با مدرك كارداني دانش آموخته خواهد شد.

2-3-3 دانشپذيري كه ميانگين نيمسال دانشپذيري وي حداقل 12 باشد و حداكثر دردودرس موضوع بند 1-3 نمره كمتر از 10 كسب كرده است مي تواند بعنوان دانشجوي كارداني ادامه تحصيل دهد ولي به هيچ وجه نمي تواند بعنوان دانشجوي كارشناسي ثبت نام نمايد و براي دوره كارشناسي مردود است . گذراندن دروس مردودي در طول دوره الزامي است .

تذكر : پس از تبديل وضعيت دانشپذير به دانشجو در صورتي كه ميانگين ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي وي در گروه هاي يك ، دو ، سه به ترتيب كمتر از 12 و 13 و 14 باشد ، به تشخيص گروه آموزشي مربوط ، دانشجو ملزم به انتخاب درس هاي پيش نياز دانشگاهي علاوه بر درسهاي مصوب رشته تحصيلي انتخاب شده مي باشد .

تذكر: كليه آزمون ها به صورت چند گزينه اي برگزار مي شود و سوالات آزمونها مطابق سرفصل درسها و كتابهاي معرفي شده در جدول هاي (3 و 2) اين دفترچه راهنما طراحي

مي شوند.

توجه : دانشجوياني كه در ترم دانشپذيري موفق شدند، در ترم هاي بعد ، از نظر ادامه تحصيل و مدرك تحصيلي با دانشجويان ورودي كنكور سراسري تفاوتي ندارند.

آخرین بروزرسانی (پنجشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۱۱)

 

نظرات 

 
#20 azar ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۰
سلام من مدرک دیپلم معماری کاردانش دارم ودرحال گرفتن پیش دانشگاهی علوم انسانی هستم میتونم تودانشگاه پیام نور رشته روانشناسی دریه شهری غیراز شهر خودم تحصیل کنم
نقل قول
 
 
#19 پشتیبان ۰۵ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۱۳
نقل قول matin:
من دارم دیپلم میگیرم ودر کنکور فنی حرفه ای امسال قبول نشده ام میتونم بدون کنکور وارد دانشگاه شوم رشته ام تصویر سازی رایانه است

در ازمون فراگیر پیام نور شرکت کنید تا وارد پیام نور شوید
نقل قول
 
 
#18 matin ۰۵ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۹
من دارم دیپلم میگیرم ودر کنکور فنی حرفه ای امسال قبول نشده ام میتونم بدون کنکور وارد دانشگاه شوم رشته ام تصویر سازی رایانه است
نقل قول
 
 
#17 nikolas ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۰۰
سلام من در رشته ی تجربی مدرک پیش و دیپلم دارم و امسال در کنکور ازاد در دانشگاه ازاد رشت مهندسی شیمی و در دانشگاه غیرانتفاعی اصفهان حسابداری قبول شدم اما به دلایلی مایل هستم در تهران تحصیل کنم ایا من میتونم به عنوان دانشپذیر در رشته ای در یکی از دانشگاه های پیام نور شهر تهران تحصیل کنم یا خیر؟؟ با تشکر
نقل قول
 
 
#16 غزل ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۰۵
سلام.
من میتوانم با مدرک دیپلم گرافیک که سه ساله است در فراگیر پیام نور شرکت کنم.و اگر توانستم چه رشته هایی را میتونم انتخاب کنم؟
نقل قول
 
 
#15 خانی ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۲۰
با سلام .من پیش دانشگاهی نظام جدیدراخواندم ولی دو درس راپاس نکردم یکی زبان ویکی عربی حالا در کدام گروه قرار میگیرم.لطفا راهنماییم کنید .متشکرم
نقل قول
 
 
#14 پشتیبان ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۳
نقل قول ایوب:
سلام من با رشته معماری کاردانش در چه رشته های میتونم شرکت کنم

باید پیش دانشگاهی داشته باشید. بدون مردک پیش دانشگاهی نمیتوانید در پیام نور تحصیل کنید
نقل قول
 
 
#13 ایوب ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۱۹
سلام.من با رشته کارودانش معماری در چه رشته های میتونم شرکت کنم
نقل قول
 
 
#12 پشتیبان ۰۴ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۴
نقل قول snaptu:
سلام من 3ترم مشروط شدم .اخراج میشم؟ البته نامتوالی بوده الان نگرانم


فعلا توی پیام نور قانونی برای اخراج شدن بخاطر مشروطی وجود ندارد.
نقل قول
 
 
#11 snaptu ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۰۵
سلام من 3ترم مشروط شدم .اخراج میشم؟ البته نامتوالی بوده الان نگرانم
نقل قول
 

افزودن نظر


- نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند.
- از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید.


عناوین پربازدید
عضویت در خبرنامه


نام:

ایمیل:

افراد آنلاین
ما 23 مهمان آنلاین داریم